Kastevirret

KASTEVIRRET

Kastepäivänä tavallisesti lauletaan muutama vakiovirsi lastenvirsien osastolta. Mahdollista olisi myös laulaa jokin kirkkovuoden ajankohtaan liittyvä virsi. Koska toimituksessa kuitenkin on vain kaksi tai kolme virttä, on toisaalta hyvä keskittyä kasteen sisältöä valottaviin virsiin ja sellaisiin virsiin, jotka kastejuhlaan kokoontunut seurakunta tuntee. Mikäli haluaa ottaa mukaan jonkin kirkkovuoden ajankohtaan liittyvän virren, kitarasäestyksellä voisi tukea veisuuta. Virsien valinnassa tärkeää on yhteinen suunnittelu kastekodin kanssa.

Olen alla olevaan listaan koonnut lähinnä lasten suuhun sopivia virsiä. Lasten veisuu kastejuhlassa on erinomainen tuki toimituksessa.

Toinen näkökulma on aikuiskasteiden yleistyminen. Näissä kasteissa tavalliset kastevirret ovat kelpaamattomia. Tällä luettelolla voi olla pientä apua siihen.

Helsingin seurakuntayhtymän sivuilta löytyy kastevirsiehdotuksia, joita on mahdollisuus myös kuunnella.

Kastevirsiä pääsee kuuntelemaan sivulta Kastevirret.fi.

I KIRKKOVUOSI

Adventti

13 Nyt sytytämme kynttilän

Adventin tekstit puhuvat Jeesuksen tulemisesta. Eräs adventin teksteistä (Ilm 3:20-22) sanoo ”Minä seison ovella ja kolkutan. Joka avaa oven, minä tulen hänen luokseen. Ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Kasteessa sydämen ovi on Jeesukselle auki. Elämän Herra saa tulla sisimpäämme asumaan ja viettämään rakkauden juhla-ateriaa.

Joulu

25 Nyt seimellesi seisahdan
27 Juhlimaan tulkaa
32 Me lapset pienet riennämme.

Joulu kastekodissa on onnellista aikaa. Kertomus Betlehemin lapsesta saa yllättäviä piirteitä. Jouluna puhutaan myös Jeesuksen syntymisestä ihmisen sydämeen. Kasteessa se on todellisuutta mitä syvimmässä mielessä.

Marianpäivä

50 Jumalaa kiittää sieluni

Maria sai kutsun ja tehtävän. Kutsu ja tehtävä liittyy myös kasteeseen. Jumala kutsuu meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen. Ja hän antaa tehtävän seurata Jeesusta. Maria ylisti Jumalaa: Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Suurista Jumalan teoista on kysymys myös kasteessa.

Paastonaika, Kristuksen kärsimys ja kuolema

78 Vieraalla maalla kaukana

Sisältönsä puolesta kärsimysajan virret sopivat myös kastejuhlaan, mutta vaatii erinomaista sielunhoidollista taitoa käyttää kuoleman ja kärsimyksen värejä varsinkin pienen lapsen kastejuhlassa. Parempi olisi keskittyä kastevirsiin ja lastenvirsiin. Aikuiskasteen yhteydessä on helpompi tuoda esille ajatus kasteesta hautana: meidät kastettu Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Paastoaikana toimitettu aikuiskaste ei tosin ole kovin perusteltu käytäntö. Kasteen tulisi aikuisten osalta toimittaa mieluummin pääsiäisaikana. Mutta aina ei se ole mahdollista

Pääsiäinen

88 Lensi maahan enkeli
104 Pilvimuurista valo välähtää
105 Aurinkomme ylösnousi

Kasteessa pääsiäisen ilosanoma on täysimittaisena läsnä. Pääsiäisen virret eivät silti taida kuulua virsikirjan tunnetuimpiin veisuihin. Kastevirret kertovat samat asiat erittäin hyvin.

Helluntai

125 Kosketa minua Henki

Kaste on pieni Helluntai kastetun sisimmässä. Mutta virret ovat suurelle yleisölle aika outoja.

Kolminaisuus

134 Pyhä, pyhä, pyhä
135 Jumala loi auringon kuun…

Kasteessa on koko kolmiyhteinen Jumala läsnä. Jeesuksen kastekäsky Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja myös Jeesuksen oma kastekertomus (1. sun loppiaisesta) osoittaa kasteen ja kolminaisuuden yhteenkuuluvuuden. Kaste tapahtuu Kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Isä sanoo: Tämä on minun lapseni, Pyhä Henki laskeutuu kastettavan sisimpään, Jeesus Vapahtaja ja Sovittaja on läsnä armollaan ja anteeksiantamuksellaan. Ja hän antaa kastetulle kehotuksen: Seuraa minua.

Mikkelinpäivä

Kastepäivänä enkelit ovat aika otollinen teema. Enkelien varjelusta varmaan monessa kastepuheessa sivutaan. Kastepäivän evankeliumi ja Mikkelinpäivän evankeliumi ovat myös yhteneväiset.

136 Sinua enkeleistä
139 Oi Jeesus lasten ystävä

Kirkkovuoden päätös

Viimeinen tuomio ei liene hyvä valinta kastepuheen aiheeksi. Mutta Kristuksen kuninkuus ja taivaallinen riemu ja hääjuhla voi tarjota sopivan liittymäkohdan kastejuhlaan. Siihen viittaavat virret tosin löytyvät virsikirjan lopusta. Mutta kastejuhla olkoon ilon ja elämänkyllyyden juhla. Sitä ei tarvitse synkentää kuoleman ajatuksin.

II JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Kristuksen seurakunta

180 Jeesus sanoi omillensa: pysykää vain minussa

Hyviä ja keskeisiä virsiä (kaste liittää seurakuntaan), mutta hankala käyttää. Uskontunnustusta kasteen edellä voi tuskin korvata uskontunnustusvirrellä (171) sillä apostolinen uskontunnustus on erityisesti kastetunnustus. Ja siinä usko on ohjeellisesti ilmaistu. Virret ovat aina tulkintoja. Käsikirja ei anna edes mahdollisuutta sen korvaamiseen virrellä.

Jumalan sana

183 On meillä aarre verraton
184 Mä kauniin tiedän kukkasen

Jumalanpalvelus

194 Jumala on läsnä
197 Ajasta aikaan varjellus (säe 3 kaste ja usko yhteen näin…)
203 Käy sydämeni temppeliin

Kasteen tapahtuessa kirkossa voi näillekin virsille löytyä käyttöä

Pyhä kaste

214 Kun kasteen Jordanvirrassa
Jeesuksen oma kaste esillä virressä. Jeesus asetti kasteen puhdistumista varten. Silmä näkee kasteessa vain vettä, mutta usko tietää, että siinä meidät liitetään Jeesuksen pelastustekoon. Kaste ei myöskään ole vain menneisyyden asia. Se vaikuttaa jokapäiväisessä elämässä. Sen virtaan upotetaan vanha ihmisemme.

215 Oi armon merta ihmeellistä
Kaste on armonmeri, joka hukuttaa synnin vallan ja samalla pelastaa meidät Nooan tavoin. Kasteessa meistä tulee taivaallisen Isän lapsia ja valtakunnan perillisiä. Kaste uudestisynnyttää meidät ja nostaa kuolemasta. Kasteessa nimemme piirretään elämän kirjaan ja liitetään kirkkoon. Näiden suurten lahjojen tähden ihminen haluaa sitoutua Jeesukseen ja seurata häntä.

216 Pyhä Isä Jumala, kuule meitä
Virsi on rukous, jossa Kolminaisuuden jokaista persoonaa pyydetään, saattamaan kastettava lapsi suojelukseensa: että Jumala ottaisi lapsen omakseen, karitsaksi lammaslaumaansa, armoliittoon, jossa Pyhä Henki loisi lapsen uudeksi.

217 Täynnä kiitosta ja hämmästystä
Kaste on yli ihmisjärjen käyvä salaisuus, mysteeri, jonka edessä ihminen tuntee kiitosta, pelkoa ja hämmästystä. Kasteen lupaus kantaa läpi elämän ja kuoleman. Armon valo jää kun kaikki sammuu.

218 Tuomme luokse Jeesuksen
Kasteen lahja on elämä. Käsivarret vahvemmat häntä kantavat. Liittymäkohta lastenevankeliumiin: valtakunta lasten kaltainen. Kummit huomioidaan virressä.

219 Kasteen kirkas vesi on niin kuin lähde
Kaste on siunauksen ehtymätön lähde. Kasteessa Isä kutsuu lasta nimeltä. Hän kutsuu omaksi lapsekseen ja Jeesuksen seuraajaksi. Kutsu on joka aamu uusi. Kasteessa meidät puetaan Jeesuksen pelastustekoon.

Virret 214 ja 215 ovat kasteopillisesti rikkaimmat. Vanhan katekismuksen äänenpainot nousevat mieleen. Kasteen merkitys tulee valotettua monipuolisesti. Tosin niiden ilmaisut ovat teologisesti ja raamatunhistoriallisesti aika ladattuja eivätkä ne ehkä enää tule hyvin ymmärretyksi. Mutta virsissä on aika paljon tarttumapintaa kastepuhetta ajatellen.

Virsi 216 puhuttelee kolminaisuuden eri persoonia. Se on hyvä asia, muuten virren sanat ovat vailla ilmaisuvoimaa. Virsi 217 korostaa kasteen mysteeriluonnetta ja pyhyyden kokemusta. Kaikkea sitä mitä siinä tapahtuu ei voi järjellä selittää, mutta jotakin suurta ja ihmisen kannalta perimmäisen hyvää.

Virret 218 ja 219 sisältävät joitakin oivallisia ilmaisuja ja näkökulmia. 218 liittää ajatukset lasten evankeliumiin ja 219 tuo kastetilanteesta esille nimen merkityksen ja etäisesti kastepuvunkin.

Suosittu kastekynttilä ei tule esille varsinaisesti missään. Mutta virressä 217 voi ajatella sitä sivuttavan: armon valo jää kun kaikki sammuu.

Pyhä ehtoollinen (220-232), konfirmaatio (233-237), avioliitto (238-241), hautaus (242-249), kirkon virka, vihkimys- ja siunaustoimitukset (250-255)

Näiden osastojen virret voi jättää väliin. Ainoana poikkeuksena virsi

255 Taivasten taivaisiin et mahdu kaiken luoja. (säe 3 kasteessa armosi..)

III ELÄMÄ KRISTUKSESSA

Jumalan armo Kristuksessa

256 Kristus Jumalan Poika
257 Oi Jeesus synnyit maailmaan
265 Jeesus armon soi
271 Nyt kiitän riemuiten
273 Jeesus parhain ystäväni
276 Jeesuksesta laulan

Katumus ja rippi (277-292)

Tämän jätän kokonaan pois. Itse juhlaa sävyttäköön ilo, nyt ei katsota enää taaksepäin, vaan luottavaisesti eteenpäin.

Usko Jeesukseen

302 Sinua Jeesus odotan
303 Jeesus aarteheni
307 Kiitos olkoon Jumalalle, Karitsalle
317 Vain yksi nimi meille riittää
319 Sä kuljet seurassa Jeesuksen

Näissä korostuu katoamattomat aarteet, jotka kasteessa olemme saaneet. Samoin korostuu turva, mikä kristityllä on Jumalan yhteydessä. Mutta kasteesta itsestään ei juuri mitään puhuta.

Kiitos ja ylistys

326 Sinulle kiitos Isä maan ja taivaan
327 Kaikki maat te riemuitkaatte
328 Nyt kiitos Jumalan, kun hän on meidät luonut
332 Herraa hyvää kiittäkää
339 Halleluja, kiitos Herran suuren voiton ruhtinaan
340 Herrasta veisaa kieleni
342 Niin ihana on ylistää

Kaste on mitä suurimman ilon ja kiitoksen aihe.

Ahdistukset ja lohdutus (346-373)

Kasteessa on kutsu Jeesuksen seuraajaksi ja ristinkantajaksi, mutta kastehetkellä ahdistuksissa ei kieritä, joten tämän osaston virret voi jättää huoletta pois.

366 Oi Isä meidän huolen meistä kannat

Jumalan varjelus ja johdatus

374 Mitä silloin multa puuttuu (psalmi 23)
375 Kun Herra hoitaa paimentaa (psalmi 23)
378 Kaitse Jeesus paimen hyvä (Joh 10:1-16)
397 Kun on turva Jumalassa

Osaston virsissä oltiin niin usein murheen alhossa, että en ottanut sieltä esimerkkejä tämän enempää.

Kutsu ja kuuliaisuus

415 Käskien et hallitse Kristus, et vaatimuksella
416 Nyt on aika kiitoksen
417:3 Jeesus askeliisi meidät kastetaan

Kasteessa me saamme kutsun ja tehtävän.

Lähetys

420 Nyt soikoon taivas kiitostaan (kaste- ja lähetyskäsky)
426 Menkää maitten ääriin asti (kaste- ja lähetyskäsky)

Palvelu

442 Herran ristin kantajiksi meidät kaikki kastettiin

Yhteys

447 Kristus valo maailman
454 Liekkejä on monta

Kasteen kautta meillä on yhteys Kristukseen ja me tulemme veljiksi ja sisariksi toisten kristittyjen kanssa.

IV ELÄMÄ JUMALAN MAASSA

Jumalan luomistyö

458 Ylistän luoja voimaasi
460 Oi Herra kaikkivaltias, maailman olet luonut

Uusi luominen tapahtuu kasteessa

Koti ja perhe (464-471), Ateria (472-476), Terveys ja sairaus (477-483), Koulu ja opiskelu (484-489)

Lapset

490 Mä silmät luon ylös taivaaseen
Jumala katsoo vähäiseen ja pieneen ei vain suuriin ja mahtaviin. Ihminen on taimi Jumalan tarhassa. Taimi tarvitsee huolenpitoa…

491 Oi Jumala et hylkää pientä lasta
Jumala on minut luonut ja kasteessa ottanut lapsekseen. Hän on antanut minulle myös kodin, vanhemmat ja kaikki rakkaat

492 Ystävä sä lapsien
Jumala on lasten ystävä (Mk 10:13-16). Elämän yllättävissä käännekohdissakin Jumala on mukana. Nyt ilossa ja onnessa. Onnen vaihtuessa vaikeuksiin ja vastoinkäymisiin, Jumala ei hylkää. Kodin piiri tuodaan rukouksessa Jumalan eteen.

493 Jeesus lasten auttaja
Jeesukselta rukoillaan varjelusta elämän tielle, joka on vaarojen reunustama. Jumalan väkevä käsi ja kaikkinäkevä silmä ovat läsnä silloin kun vanhempien kädet eivät ylety eikä silmä näe.

495 Taivaan Isä nostit minut
Kasteessa meidät otettiin pieninä karitsoina Jumalan lammaslaumaan.

496 Oi Jeesus ota syliisi
Toisinto lastenevenkeliumista. Enkelit kulkevat vierellä.

497 Kun äidit lapsiansa toi luokse Jeesuksen
Toisinto lastenevenkeliumista. Kastehetkellä Jeesus on sylissänsä minut siunannut. Hän edelleen rukoilee puolestamme.

498 Nyt kulkee halki korpimaan
Elämän mittainen tie on kulkemista korpimaan halki. Mutta me olemme turvallisen paimenen matkassa. Pimeän korvenkin syvyyksissä sielun lintumme voi yhtyä viserrykseen sillä tiedämme armon auringon paistavan ja se jo lämmittää meitä.

499 Jumalan kämmenellä
Kastehetkellä lapsi on kumminsa sylissä, mutta on myös toinen syli ja toiset kädet, joita me emme näe, mutta jotka kantavat tätä lasta. Se on rakastavan Jumalan syli ja hänen vahvat kätensä, jotka eivät väsy meitä kantamaan. Nuo kädet kutsuvat meitä pelkojen keskeltä suojaan

Nuoret

507 Herra lahjanasi sain nuoren elämäni
508 Valkeus kirkas päällä synkän maan
510 Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten
511 Tie valmis on, voin löytää sen
512 Jo varhain Herra annoit
513 Jeesus sinä huomaat 517

Yhä useammin kaste liittyy nuoren elämään rippikoulun jälkeen ennen konfirmaatiota.

Työ (518-525), Vanhuus (526-531)

Aamu ja ilta

536:1,3,5 Kristus valo valkeuden
547 Joka aamu on armo uus
548 Tule kanssani Herra Jeesus

Kaste on pääsiäisen valon koittamista sielun pimeään. Se on yön vaihtumista päiväksi.

Vuodenajat (567-576), Isänmaa (577-585), Rauha ja vapaus (586-592), Matkalla ja siirtolaisena (593-603)

Muuttuva maailma

600 Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan

Kuolema ja iankaikkisuus (604-632)

Kastejuhlassa ei liene korrektia avata virsikirjaa tästä osastosta, vaikka kaste liittääkin meidät taivaalliseen elämään.

Advertisement

2 vastausta artikkeliin “Kastevirret

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s